เครือข่าย “ลดค่าไฟ” ภาคอิสานตอนล่าง

เครือข่าย “ลดค่าไฟ” ภาคอิสานตอนล่าง

ขอขอบคุณท่านทีมงานขายจากจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเครือข่ายประหยัดพลังงานไฟฟ้า ส่วนภาคอิสานตอนล่าง...